De masseur

Gaandeweg leerde ik dat je het masseren in je moet hebben en dat een hele berg technieken alleen niet voldoende is om een goede massage te garanderen. In eerste instantie hadden veel vrienden en bekenden baat bij mijn handen die altijd naar pijnlijke en vermoeide spieren op zoek waren. Met hun dankbare en enthousiaste reacties zorgden zij ervoor dat ik me verder wilde ontwikkelen. Dat resulteerde in 1985 in het volgen van de opleiding Klassieke Massage aan de toenmalige School voor Massage en Bewegingstechnieken in Amsterdam. Pas in 2005 viel het besluit om het masseren professioneel te gaan inzetten.  Daarmee werd De Massage Studio geopend. 

In de daarop volgende periode vonden de certificeringen plaats voor het geven van Ayurvedische-, Balinese-, Californische Esalen-, Hawaiiaanse Lomi Lomi- en hoofd- en gezichtsmassage, de Triggerpoint methode en Thaise massage. De verschillende levels van Thaise massage zijn behaald bij ITM, zowel in Nederland als in Thailand. ITM is geaccrediteerd door het Thaise Ministerie van Volksgezondheid met als doel de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren. Dat vind ik een mooie doelstelling.  

                          Monique de Jong

                         Monique de Jong

Naast masseur ben ik op hbo-niveau opgeleid psychosociaal werker en was lange tijd werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening. Een psychosociaal werker coacht, counselt en adviseert op persoonlijk gebied in relatie tot de omgeving. Wij mensen staan immers niet alleen. We leven in verbinding met vele anderen. Omstandigheden en levensfasen wisselen elkaar voortdurend af. Zo zijn we altijd, bewust of onbewust, bezig ons aan te passen aan veranderingen. Dat maakt dat we niet altijd hetzelfde zijn maar heel het leven door veranderen. Veel problemen kunnen worden opgelost door een nieuwe strategie te zoeken en zo de balans te hervinden. 

Mijn expertise ligt op het gebied van gezond leven. De belangrijkste gebieden die daar in deze tijd en in onze westerse samenleving bij horen zijn stressreductie, burnout-preventie, verliesverwerking, mindset en leefstijl. Hoe maken we onszelf weer gezond? Hoe vinden we uit wat voor ons werkt en hoe we weer goed in ons vel komen te zitten? Hoe kunnen we zo positief mogelijk omgaan met de dingen die tegenzitten? Hoe halen we het beste uit onszelf en uit ons leven? Gezond eten en voldoende bewegen is erg belangrijk maar niet genoeg. We willen ook dat ons leven zinvol is en dat we iets betekenen in het leven van anderen. 

Ieder mens heeft een bepaalde draagkracht. Soms volgen moeilijke gebeurtenissen elkaar in snel tempo op en krijgen we onvoldoende tijd om te herstellen. Dan vermindert de weerstand en kunnen er mentale en fysieke ongemakken ontstaan. Het is dan noodzakelijk om onszelf onder de loep te nemen en te zien hoe we de draaglast kunnen verminderen en de draagkracht kunnen vergroten. Massage kan daar in belangrijke mate aan bijdragen.